Referenceliste

Telefon: 21 78 97 76

Telefon: 21 78 97 76

Erhvervskunder Beskrivelse af projekt
2007-08 Genan A/S, Viborg   Hovedindgangsparti med p-plads i Chaussesten, samt granitkantsten, rullegræs, beplantninger, porte og hegn.
2008 Sønderupgård Svineproduktion A/S Etablering af granitstensbelægninger  såsom Chaussesten i påfuglemønster, granitfliser, Granitkantsten, granittrappetrin, specielt lavet granitskulptur, rullegræs, beplantninger.
2008 Hasselager Finans A/S, Viborg Etablering af granitstensbelægninger, og granittrappe omkring adminitrationsbygning, samt rullegræs og beplantninger.
2012.  AC- Hydraulic A/S, Viborg Hovedindgangsparti med granitbelægninger, coatet fliser, granitTrapper, rullegræs, samt beplantning.
 Kommunalt  
2007 Sports kollegiet, viborg Etablering af stier, samt beachvolley, multibane, samt græs og beplantninger på opholdsarealer
2008 Viborg Kommune Færdiggørelse af byggemodning Møgelparken/Møgeltoft, Viborg. Asfalt, sætning af vandrender, kantningssten, kantsten, og belægninger, samt etablering af græsrabatter
2010 Finderup Kirke Udskiftning af hække mellem gravsteder, samt sætning af brosten, og udlægning af perlegrus på stier
2012-13 Viborg Kommune Færdiggørelse af byggemodning Asmild Eng/Asmild Dige,  Viborg. Asfalt, sætning af vandrender, kantningssten, kantsten, og belægninger, samt etablering af græsrabatter
Underentrepriser  
2009 Entreprenør Svend E. Madsen Etablering af beplantninger, samt græs ved 61boliger Egelundsvej, Viby
2009 Vils Entreprenørfirma Vogntogs modul udvidelse i Midtjylland, udvidelse af rundkørsler til større lastbiler, sætning af brosten, opfugning med lithomix, sætning af kantsten, svingsten  
2009 Knudsgaard A/S Etablering af udenomsarealerne omkring nyt firmadomicil Logodan, Silkeborg. Asfalt, belægninger, stor granittrappe, store skærver, blomstereng, græs, pullerter
2011 Knudsgaard A/S Rødding Børnehave, Asfalt belægning, kantsten, hegn og græs, samt beplantninger
2009-10 Per Aarsleff A/S

Sølystvej, Silkeborg
I forbindelse med kloakfornyelse, har vi lagt fortov med sugekop, samt sætning af kantsten

2010 Per Aarsleff A/S Etablering af beplantninger, samt murer, samt mindre belægninger ved nyt p-hus Peter Sabroesgade, Aarhus
2010-11 Per Aarsleff A/S

Gjessøvej, Silkeborg
I forbindelse med kloakfornyelse, har vi lagt fortov med sugekop, samt sætning af kantsten

2011 Entreprenørfirmaet H R Jokumsen Børnehjørnet Viborg Kaserne, belægninger, beplantninger, samt græs og vandrender i chaussesten
2012-13 Per Aarsleff A/S

Skolegade, Silkeborg
I forbindelse med kloakfornyelse, har vi lagt fortov med sugekop, samt sætning af kantsten

2010-13 Husconpagniget A/S Haveanlæg for de kunder som ser os i deres projektmateriale, samt haveanlæg ved deres egne udstillingshuse
2010-13 Gamborg Byg A/S, Viborg Haveanlæg for de kunder som ønsker at vælge belægning, samt have med.
Boligselskaber  
2008 Boligselskabet Sct. Jørgen Karnapgården, Viborg. Nyetablering af gammel gård med pigsten, specielle granit boduresten, trapper i granit.
2009 Boligselskabet Granly Byfornyelsesprojekt, renovering af boliger belægninger, mure, og omfangsdræn
2010 Viborg boligselskab Udskiftning af belægnings stier Vestervangsvej, Viborg
Størrehaveanlæg  
2006 Andelsboligforeningen Kringlegården

Etablering af gårdhave i gammel stil, med pigsten,  Pergola, specielle granitboduresten, vandrender  chaussesten

 

 

 

2011-12 Nørresøvej, Viborg

Gennemført haveprojekt, hvor alt er i granit, med stort specieltspejlbassin, chaussesten i buer, granitsstenstrapper, granitfliser, opfugning med lithomix. Beplantninger, rullegræs, lys med LED belysning

 

 

 

2011-12 Sønæsvej, Viborg

Gennemført haveprojekt, hvor alt er i granit, med stort specieltspejlbassin, chaussesten i buer, granitsstenstrapper, granitflise. Beplantninger,rullegræs, lys med LED belysning

 

 

2012 Kildevej, Viborg

Gennemført haveprojekt, hvor alt er i granit, chaussesten i buer, granitsstenstrapper, granitfliser, opfugning med lithomix.
Beplantninger, rullegræs, lys med LED belysning